دبستان حکیم یكی از اولین مدارس منطقه یک (شمیران) است که برای تربیت و آموزش کودکان منطقه نیاوران تاسیس شد.

كادر مجرب و نام آشنای مدرسه باعث شد مدرسه حکیم از همان ابتدا با اقبال خانواده ها و دانش آموزان مواجه شود. دبستان حکیم دارای ساختمانی مجهز و امكانات ضروری مانند امكانات و سالن ورزشی، نمازخانه، كتابخانه، آزمایشگاه، كارگاه و سایت كامپیوتر است.

دبستان حکیم صرفا بر امكانات مادی توجه نداشته و با توجه به تحولات ضروری در آموزش و پرورش نگاهی جدی به گسترش كیفی خود نیز داشته است.

ورزش و مسابقات ورزشی در مدرسه حکیم همیشه جایگاه ویژه ای داشته است. محصلین در دبستان حکیم آموزش دیده اند و از توانایی محصلین در رشته های مختلف ورزشی بهره گرفته شده است.

شادابی

اردوها ، برنامه های ورزشی و تفریحی، مسابقات ورزشی ، ارتباط سالم و سازنده بین كادر مدرسه و دانش آموزان، فضای شاد و پر نشاط ایجاد شده است.

دبستان حکیم همواره مورد اقبال خانواده ها و دانش آموزان منطقه بوده است. در این سالها، این خانواده ها و دانش آموزان مدرسه حکیم بودند كه مدرسه خود را به جلو برده‌اند و اشكالاتش را مرتفع ساخته‌اند.