ثبت نام پایه دوم

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • محل تولدمحل صدور
 • ملیتدینمذهب
 • نامشغل (در صورت ذکر شغل آزاد نام شغل را بنویسید)رشته و مدرک تحصیلیسال تولدشماره موبایلآدرس و تلفن محل کار
  ارائه اصل مدرک تحصیلی الزامی است
 • نام و نام خانوادگیشغل (در صورت ذکر شغل آزاد نام شغل را بنویسید)رشته و مدرک تحصیلیسال تولدشماره موبایلآدرس و تلفن محل کار
  ارائه اصل مدرک تحصیلی الزامی است
 • ارائه اصل برگ حضانت الزامی است
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .