با سلام و احترام
اولیای محترم دانش آموزان پایه های دوم و سوم که تمایل به تهیه روپوش دبستان حکیم را برای فرزندانشان در سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹دارند در تاریخ های ۹۹/۵/۶ و ۹۹/۵/۸ و ۹۹/۵/۱۳ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر به دبستان حکیم مراجعه نمایند