با سلام و احترام
اولیا محترم دانش آموزان پایه اول ورودی سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت تهیه روپوش دبستان حکیم در تاریخ های ۹۹/۴/۳۰ و ۹۹/۵/۱
از ساعت ۸ لغایت ۱۲ظهر به دبستان حکیم مراجعه نمایند

*حضور دانش آموز الزامیست