قابل توجه اولیای محترم

مهلت ثبت نام قطعی پایه اول به دوم از مورخه 99/4/28 لغایت 99/5/4 می‌باشد . عدم تکمیل فرم در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه تحصیل در دبستان حکیم می‌باشد.

این فرم مخصوص دانش آموزانی است که در سالتحصیلی ۹۸-۹۹ در دبستان حکیم تحصیل می‌کرده‌اند.

اولیای محترم دانش آموزان پایه اول ورودی 1399-1400 در دبستان حکیم جهت تهیه روپوش مدرسه روزهای دوشنبه 99/4/30 و چهارشنبه 99/5/1 به همراه دانش آموز در مدرسه حضور داشته باشند.
باتشکر