آموزش

آموزش با استاندارد‌ها و ابزارهای روز دنیا

تفریح

فراهم آوری لحظاتی شاد و مفرح همراه با آموزش و حرفه آموزی در کلاس‌های مخصوص خلاقیت

جشنواره ها

برگزاری جشنواره‌های علمی و فرهنگی متناسب با علایق و استعدادهای دانش‌آموزان